Referenssit

Kehitämme huomista vastuullisesti ja kestävästi yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Palveluihimme ja asiantuntijuuteemme luottavat muun muassa seuraavat asiakkaamme.

Lääkärikeskus Aava

Conmer toimii Lääkärikeskus Aavan kiinteistö- ja tilajohtamisen asiantuntijakumppanina. Aava on vastuullinen terveyden ja hyvinvoinnin palveluita tarjoava lääkärikeskus, jolla on 18 toimipistettä Suomessa.

Porin kaupunki

Porin kaupungin liikunta- ja kulttuurikiinteistösalkku on Conmerin digitaalisen Elinkaaren- ja korjausvelanhallinnan palvelun piirissä. Pori on kestävän kasvun kaupunki, jossa korostuvat vastuullisuus ja digitalisaatio.

Brunswick Real Estate

Conmer toimi asiantuntijakumppanina 42 kohteen kiinteistöportfolion pitkän aikavälin elinkaarenhallinnan, sekä kohteiden teknisten salkkutavoitteiden ja tunnuslukujen määrityksessä kiinteistöjohdon tueksi. Brunswick Real Estate on vastuullinen kiinteistösijoittaja, joka arvon luonnilla vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Hyvinkään kaupunki

Conmer toimii Hyvinkään kaupungin kiinteistöanalyytikkona varmistaen kaupungin kiinteistöomaisuuden oikea-aikaisen, laadukkaan, sekä kustannustehokkaan omistamisen ja kehittämisen. Kiinteistöanalytiikalla varmistetaan kaupungin kiinteistöomaisuuden elinkaarenhallinta, sekä organisaation kyky reagoida toimialalla tapahtuviin muutoksiin ennakoivasti. Hyvinkään kaupungin toiminnassa korostuu vastuullisuus, ja päätöksenteon tukipilareina ovat muun muassa digitalisaatio ja kestävä kehitys.