Parempaa
huomista yhdessä
kestävästi kehittäen.

Kehitämme huomista olemalla kiinteistöjohtamisen asiantuntijakumppani.

Kestävästi tuottava rakennettu ympäristö on tavoitteemme. Asiakkaan ollessa toimintamme lähtökohtana, on toimintamme jatkuvaa vuorovaikutteista ratkaisunhakua.

Uutiset

Conmer Oy laajentaa toimintansa Ruotsiin

Lue lisää

Conmer ja Lääkärikeskus Aava ovat solmineet kiinteistöjohtamisen palvelusopimuksen

Lue lisää

Kiinteistöomaisuuden hallinta: Miten johdat kiinteistöomaisuuttasi teknis-taloudellisesti ja kokonaisvaltaisesti?

Lue lisää

REFERENSSIT

Hyvinkään kaupunki

Conmer toimii Hyvinkään kaupungin kiinteistöanalyytikkona varmistaen kaupungin kiinteistöomaisuuden oikea-aikaisen, laadukkaan, sekä kustannustehokkaan omistamisen ja kehittämisen. Kiinteistöanalytiikalla varmistetaan kaupungin kiinteistöomaisuuden elinkaarenhallinta, sekä organisaation kyky reagoida toimialalla tapahtuviin muutoksiin ennakoivasti. Hyvinkään kaupungin toiminnassa korostuu vastuullisuus, ja päätöksenteon tukipilareina ovat muun muassa digitalisaatio ja kestävä kehitys.

Kiinteistöjohtaminen

Asiantuntijamme pitkän kokemuksen ja kokonaisvaltaisen Kiinteistöjohdon konsultointipalvelumme myötä tuemme organisaatiosi tavoitteita kaikilla kiinteistöjohtamisen eri tasoilla aina strategian laadinnasta, sen jalkautukseen operatiiviseen toimintaan.

Lue lisää

Kiinteistöomaisuuden elinkaaren- ja arvonhallinta

Korjausinvestointien ajankohdan ja laajuuden optimoinnilla vältytään yliviritteisiltä korjausinvestoinneilta ja päästään tarkempiin arvioihin arvon kehityksestä samalla kun pidetään yllä käyttötarkoitusta vastaavat olosuhteet.

Lue lisää

Kiinteistökaupan Due diligence -palvelut

Tuotamme puolueettomat tekniset ja ympäristö Due diligence (TEDD) -selvitykset, päätöksenteon ja kauppaneuvotteluiden tueksi oli kaupan kohteena yksittäinen kiinteistö tai laajempi kiinteistöportfolio. Kokenut asiantuntijatiimimme toimii vuorovaikutteisesti konsultointikumppanina prosessin aikana.

Lue lisää

Kiinteistökohteen manageeraus

Kiinteistömanagerina meille tärkeää on kohteen käytettävyys ja arvonkehitys. Kiinteistömanagerina vastaamme kiinteistön kunnossapitotoiminnan johtamisesta energiatehokkuus, vastuullisuus ja jatkuva kehitys huomioiden.

Lue lisää