Conmer mukana Kiinkon kiinteistöjohtamisen koulutusohjelmassa tuomassa näkemystä strategiseen kiinteistöjohtamiseen

Hyvän Kiinteistöjohtamisen taustalla on selkeä kiinteistöstrategia. Kiinteistöstrategian tavoitteena on kuvata kiinteistökannan käytön, omistuksen, rahoituksen, yllä- ja kunnossapidon tavoitteet, sekä määrittää organisaatiolle soveltuvat toimintamallit tavoitteisiin pääsemiseksi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Kiinteistöstrategia toimii ohjeistona kiinteistökannan kehittämiseksi ja päätöksenteon tukena. Organisaation kiinteistöstrategian pohjalta voidaan muodostaa kohdekohtainen strategia yksittäiseen kiinteistöön ja sen myötä saattaa yksittäisen kiinteistön johtaminen strategian mukaiseksi. Hyvä kiinteistöstrategia huomioi lisäksi vastuullisuusnäkökulmat ja ottaa kantaa yksittäisen kiinteistön vastuullisuusohjelman mukaisuuteen. Strategisena tavoitteena voi olla Kiinteistön ESG –asioiden saattaminen organisaation ESG –strategian
mukaisiksi.

Me Conmerilla kirkastamme kiinteistöille asetettavia strategisia tavoitteita ja varmistamme, että kiinteistöjä johdetaan vastuullisesti ja strategian mukaisesti.

Kysy lisää kiinteistöstrategiasta ja strategianmukaisesta kiinteistökohteiden manageerauksesta:

Haidar Medallal
Head Of Real Estate Management, CEO
+358 40 623 2698
haidar.medallal@conmer.fi