Tilamuutos- ja työympäristöpalvelut

Tilojen toimivuus parantaa tuloksellisuutta. Työympäristöratkaisuissa fyysisen tilan ohella myös digitaalisen ja sosiaalisen tilan tasot ovat merkittävässä roolissa viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Työtilan on lisäksi tuettava brändiä ja yrityskulttuuria.

Tilamuutosselvitys alkaa alkuvaiheen kartoituksella, jossa selvitetään nykytarpeet tiloille ja tilojen ominaisuudet. Muuntojoustavuustarkastelulla pyritään löytämään olemassa olevien tilojen potentiaali, sekä synergiat eri tilatasojen välille. Vuorovaikutteisella ja osallistavalla työympäristön kehittämisellä sekä muutosjohtamisella projektin aikana ja sen jälkeen, saavutetaan työtehokkuutta ja -viihtyvyyttä lisäävät tilaratkaisut, mitkä huomioivat myös digitaalisen ja sosiaalisen tilantarpeen. Tilamuutos- ja työympäristöpalvelut tuotamme yhdessä kokeiden yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Kysy meiltä lisää työympäristöpalveluista

Palvelumme

Kiinteistöjohtaminen

Lue lisää

Conmer BI

Lue lisää

Kiinteistökaupan Due diligence

Lue lisää

PTS ja tekniset selvitykset

Lue lisää

    Kerro meille, miten voimme olla avuksi?