PTS ja tekniset selvitykset

PTS selvitys tuo riippumattoman näkemyksen tulevista korjaustarpeista ja niiden kustannusvaikutuksista keskipitkälle- ja pitkälle aikavälille, sekä tuo esille akuutit korjaustarpeet. PTS-selvityksessä tekninen asiantuntija tutustuu kohteen lähtötietoihin ja saatavilla olevaan tekniseen dokumenttiaineistoon, sekä tekee katselmuskäynnin kohteella tarkastaen kohteen rakenne- ja talotekniikan. Asiantuntija haastattelee kohteen teknistä henkilöstöä kohteen korjaushistoriasta, kunnosta ja kohteen erityispiirteistä. Lopputuloksena tuotetaan asiantuntijoiden laatima selkeä PTS-raportti tulevista korjaustarpeista 5 tai 10 vuodelle.

Kunnossapitotarveselvitys on taloyhtiöille lakisääteinen. Selkeä, kokeneen asiantuntijan laatima PTS- suunnitelma helpottaa päätöksentekoa ja varmistaa korjausten oikea-aikaisen toteuttamisen. PTS-suunnitelma tuo taloyhtiöille kauaskantoista kunnossapidon suunnittelua ja kustannuksiin varautumista. Jatkuvalla systemaattisella ja syklitetyllä kunnossapitotarveselvitysten päivityksellä, sekä teknisten kuntoarvioiden laadinnalla varmistetaan taloyhtiön ajantasainen kunnossapitotarvetieto. Digitaalisella Conmer BI -ratkaisulla saadaan lisäksi laajemmin tietoa korjausten vaikutuksista korjausvelan määrään.

Tekninen kuntoarvio

Tekninen kuntoarvio on PTS-selvitystä laajempi arvio rakennuksen kunnosta, joka laaditaan 3:n asiantuntijan toimesta. Kuntoarviossa tarkastellaan kohdetta laajemmin ja yksityiskohtaisemmin osajärjestelmätasolla rakenne-, LVI- ja sähkötekniikan osalta. Kuntoarvion lopputuloksena tuotetaan kuntoarvioraportti kohteesta sisältäen järjestelmäkuvaukset ja PTS –toimenpiteet 10 vuodelle, sekä esitetään mahdolliset kuntotutkimustarpeet.

Kuntoarvion työnkulku:

  • Asiantuntijatiimi tutustuu kohteen lähtötietoihin ja saatavilla olevaan tekniseen aineistoon, kuten teknisiin piirustuksiin, sekä aiemmin tehtyihin selvityksiin ja tutkimuksiin.
  • Asiantuntijat tarkastavat kohteen rakenne-, LVI- ja sähkötekniset järjestelmät, sekä kohteen viranomais- ja määräaikaistarkastusten tilanteen. Tarkastuskäynnillä asiantuntijatiimi haastattelee lisäksi kohteen teknisistä asioista vastaavaa henkilöstöä liittyen kohteen kuntoon ja tehtyihin korjauksiin.
  • Asiantuntijatiimi havainnoi ja raportoi mahdolliset riskit kohteessa.
  • Asiantuntijatiimi laatii koostaa saadun tiedon ja laatii kuntoarvioraportin.

Asiakkaalle laaditaan selkeä raportti, jossa on esitetty yhteenvetona rakenne-, LVI- ja sähkötekniikan keskeisimmät havainnot ja merkittävimmät korjaustarpeet, sekä suositellut jatkotutkimukset ja toimenpiteet, sekä kokonaiskorjauskustannustarkastelu. Raportilla esitetään tiedot ja järjestelmäkuvaukset rakenteista ja järjestelmistä Talo 90 tai Talo 2000 -järjestelmän mukaisesti. Korjaustoimenpide-ehdotus, korjauksen ajankohta, sekä kustannusarvio esitetään osajärjestelmätasolla. Lisäksi tuodaan esille mahdolliset turvallisuus ja terveellisyyshavainnot.

Ole meihin yhteydessä, niin kerromme mielellämme lisää eri ratkaisuista ja systemaattisen kunnossapitotoiminnan kokonaisvaltaisesta haltuunotosta.

Palvelumme

Kiinteistöjohtaminen

Lue lisää

Conmer BI

Lue lisää

Kiinteistökaupan Due diligence

Lue lisää

PTS ja tekniset selvitykset

Lue lisää

    Kerro meille, miten voimme olla avuksi?