Kiinteistöjohtaminen

Tehoa kiinteistöjen johtamiseen strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla.

Kiinteistöomaisuus sitoo pääomaa ja vaatii aktiivista johtamista eri tasoilla. Strategisella tasolla kiinteistöille määritellään visio, eli suunta ja etäisyys, johon ollaan menossa, sekä strategia optimaalisen kiinteistöportfolion saavuttamiseksi ja tavoitteisiin pääsemiseksi.

Taktisella tasolla toteutetaan kiinteistöstrategiaa ja johdetaan operatiivista tasoa strategian ja kiinteistösalkkukohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Taktisen tason merkittävimpiä tehtäviä on toiminnan mittaaminen ja saatujen tulosten hyödyntäminen strategisen tason päätöksenteossa.

Tiedolla johdetulla Manageerauksella varmistetaan, että kiinteistöt saavuttavat niille asetetut tavoitteet ja tilankäyttäjien tyytyväisyyden. Yksittäisten kiinteistöjen tuloksista saadun informaatio pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma koko asiakkaan kiinteistöportfolion saattamiseksi kohti strategian mukaisia tavoitteita.

Operatiivisella tasolla kiinteistökohteita johdetaan taktisen tason tavoitteiden mukaisesti, vastuullisesti sekä ympäristö- ja energiatehokkuusnäkökulmat huomioiden. Operatiivisen tason johtaminen näkyy käyttäjälle viihtyisänä, vastuullisena ja ympäristöystävällisenä työ- ja asuinympäristönä.

Olemme tukenasi kiinteistöjohtamisen alueella. Asiantuntijamme pitkän kokemuksen ja kokonaisvaltaisen Kiinteistöjohdon konsultointipalvelumme myötä tuemme organisaatiosi tavoitteita kaikilla kiinteistöjohtamisen eri tasoilla aina strategian laadinnasta, sen jalkautukseen operatiiviseen toimintaan.

CREM-palveluilla kiinteistöt tukemaan ydinliiketoimintaa

Yrityksen kiinteistöjohtamisen CREM-palvelumme toimii sellaisen organisaation tukena, jonka ydinliiketoiminta on muu kuin kiinteistöliiketoiminta, mutta kiinteistöt toimivat ydintoiminnan tukitoimintana. Tarpeenmukaiseen kiinteistöjohdon palvelun myötä asiakas voi keskittyä ydinliiketoimintaan CREM-palvelun tuodessa synergiaa ydintoiminnan ja kiinteistötoiminnan välille.

Kysy meiltä lisää kiinteistöjohdon konsultoinnista

Palvelumme

Kiinteistöjohtaminen

Lue lisää

Conmer BI

Lue lisää

Kiinteistökaupan Due diligence

Lue lisää

PTS ja tekniset selvitykset

Lue lisää

    Kerro meille, miten voimme olla avuksi?